Česká asociace pracovníků v nákupu a logistice
Člen Svazu průmyslu a dopravy ČR
Člen Mezinárodní federace asociací nákupu a logistiky IFPMM
Logo

O Asociaci

Česká asociace pracovníků v nákupu a logistice je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, které se zabývají nákupem, zásobováním a logistikou v České republice.

V anglickém  jazyce  je  používáno  označení  CAPL - Czech  Association  of  Purchasing  and  Logistics . CAPL  je  od  roku  1999  členem  Mezinárodní  federace  asociací  nákupu  a  logistiky  IFPMM  -  International  Federation  of  Purchasing  and  Materials  Management .

CAPL   koordinuje  svoji  činnost   na  národní  a  mezinárodní  úrovni  především  s mezinárodním  obchodním  střediskem  WTO -  International  Trade  Centre  se  sídlem  v Ženevě ve  Švýcarsku , rovněž  spolupracuje  s ostatními  národními  Asociacemi  nákupu  sdruženými  v IFPMM .

CAPL  je nevládní, neziskovou organizací , která  svoji  činnost  zaměřuje  přednostně  na  aktuální  potřeby  organizací  a  členů  zapojených  do  činnosti  Svazu  průmyslu a  dopravy  ČR . Cíle Asociace jsou dány společnými zájmy jejich členů.

Cílem Asociace je přispět ke:

  • Zvýšení úrovně řízení nákupu a zásobování v ČR
  • Rozšíření toku informací s cílem efektivnějšího nákupu
  • Zvyšování znalostí a dovedností členů a ostatních pracovníků v oblasti nákupu a zásobování
  • Rozvoji mezinárodní spolupráce a přenosu aktuálních poznatků, zkušeností a informací ze zahraničí
  • Zapojení do mezinárodní sítě
  • Optimalizaci nákladů v oblasti nákupu a logistiky
  • Ochraně a prosazování zájmů pracovníků v nákupu a logistice (např. při tvorbě legislativy)

Pro realizaci těchto cílů bude Asociace zajišťovat:

  • pravidelná setkání členů k projednání odborných a organizačních otázek
  • workshopy k novým teoretickým poznatkům a praktickým zkušenostem prostřednictvím vzdělávacích manažerských organizací
  • školící programy a dohled nad jejich rozvojem a kvalitou
  • certifikáty pro pracovníky v oblasti nákupu a souhlas s jejich udělením
  • kontakty se zahraničními asociacemi a se světovou asociací nákupčích a výměnné stáže
  • vytvoření databáze na datovém serveru dostupnou všem s informacemi potřebnými pro kontaktování a předávání informací mezi nákupčími a logistiky
  • vydávání bulletinu

Česká asociace pracovníků v nákupu a logistice