13. Firemní den :                 AGC  Automotive  Czech  a.s.    

 

Datum : 12. června  2008       Místo : Bílina – Chudeřice , Sklárna  č.p. 33

         

Program :

 

10.00 – 10.30 registrace, organizační záležitosti

10.30          Zahájení

- Ing. Jiří  Hlavica, CSc., M.I.M. ,                           předseda  CAPL

- uvítání jménem  vedení  AGC                       Ing. Martin  Kubát , GŘ           

11.15                    Historie a současnost firmy AGC Flat Glass Czech a.s.,         

                       člen AGC Group

                            Řízení nákupu ve skupině AGC

 Ing. Petr Toláš , vedoucí nákupu ,AGC Flat Glass ,Czech a.s.,                                   

11.45                     Historie a současnost firmy AGC Automotive Czech a.s.,

                     Řízení  nákupu v AGC  Automotive Czech a.s.   

 Ing.  Kamil  Přerost ,  vedoucí  nákupu  AGC Automotive  a.s.                

12.15           Diskuse

13.00        Prohlídka  závodu – 2  skupiny  po  10  lidech                     

14.00             Obědobčerstvení

ca. 15.00        jednání  výboru Asociace