Česká  asociace  pracovníků  v  nákupu  a  logistice

 

člen  Svazu  průmyslu a dopravy ČR

člen  Mezinárodní  federace asociací  nákupu a logistiky  IFPMMPozvánka   na   Odbornou  konferenci

 

Nákup jako zdroj zisku  VII

 

která  se  koná  ve  čtvrtek   dne   21 .  května   2009  od  8. 30  hod.

 

zasedacím sále Svazu průmyslu a dopravy ČR , Jankovcova 1569 / 2c , Praha 7

Program :

 

 8.30 –  9.30    registrace a ranní občerstvení

 

 9.30 – 11.00

 

zahájení Ing. Jiří Hlavica, CSc., M.I.M. - předseda CAPL , odborný garant konference

 

Přednáška:Řízení  nákupu  a  logistiky  v E.ON - Západoslovenská  energetika a.s.  „

-        koordinace  nákupních  procesů  ve  skupině  E.ON     

-     hlavní  směry  racionalizace  nákupu a  logistiky v období  2008  - 2012

-         koordinace „  core  a  non  core  „  komodit

-        dosažené  výsledky a  cíle  dalších  etap  zlepšování   atp.

 

                       Přednášející:  Ing.  Ondrej  Jombík , vedoucí  úseku  logistiky ,

        Západoslovenská  energetika a.s. , člen  skupiny  E.ON    

 

11.00 – 11.15 přestávka

 

11.15 – 12.30

 

Přednáška:  „Komplexní řízení nákupu a logistiky ve ŽĎASu  „

-          postavení  a  role  nákupu a  logistiky  v podnikání  ŽĎAS  a.s.

-          synergické  působení a  dosahované  efekty   podnikatelské  skupiny :

-          Železárny  Podbrezová  a.s.

-          ŽĎAS  a.s.

-          ŠKODA  Těžké  strojírenství  a.s.

-          racionalizace  nákupních  a  logistických  činností

-          aktuální   podmínky  nákupu  v realitě  hospodářské  krize

-          dosažený  stav  a  otevřené  okruhy  dalšího  zkvalitnění  atp.

 

Přednášející: Ing.  Štefan  Pintér  -  člen  představenstva  a ředitel  pro logistiku ,

                                                             ŽĎAS  a.s. 

12.30 – 13.30 oběd

 

13.30 – 15.30

 

Přednáška : „ Koordinace  nákupu  a  logistiky   skupiny  TENZO   „

-          hlavní  oblasti  a  postupy  celosvětové  koordinace  nákupu  a  logistiky  ve  skupině  TENZO   

-          role   a  působnost   TENZO  ve  střední  a  východní  Evropě

-          hlavní  směry  racionalizace  nákupu a  logistiky v období  2008  - 2012

-          aktuální   podmínky  nákupu  v realitě  hospodářské  krize

-          dosažené  výsledky a  cíle  dalšího  rozvoje  atp.

 

Přednášející:  Ing. Tomáš Mandát –  generální ředitel  TENZO, s.r.o.,

                         předseda představenstva TENZO Holding, a.s.,

                                                            Ing.   Zdeněk  Dostál , MBA  -  vedoucí  nákupu

 

Přednáška : „ Koordinace  nákupu  a  logistiky  společnosti  Magnum  Parket  a.s.  „

-          hlavní  oblasti  podnikání   společnosti

-          procesy  a  procedury  využívané   při  zlepšování  nákupních  procesů

-          synergické  efekty  z koordinace   nákupu  a  logistiky

-          aktuální   podmínky  nákupu  v realitě  hospodářské  krize

-    dosažené  výsledky a  cíle  dalších  etap  zlepšování   atp.

 

                       Přednášející:  Ing.  Martin   Golda   –   vedoucí  nákupu       

 

 

 

15.30 – 15.45 přestávka

 

15.45 – 16.30 

 

Přednáška:MLS -  modulární  vzdělávací  program  WTO / ITC  jako  východisko

                      odborné  přípravy  a  zvyšování  výkonnosti  pracovníků  nákupu „

-          modulární  koncepce  a  rozsah  MLS

-          role  a  působnost  CAPLu   v tuzemsku  a  mezinárodně

-          distanční  příprava  a  mezinárodní  certifikát 

-          praktické  zkušenosti , postupy  a  výsledky

-          atp.

 

                       Přednášející:    Ing.  Jiří  Hlavica , CSc., M.I.M.  -  předseda  České  asociace 

                                                 pracovníků  nákupu  a  logistiky ,  konzultant  WTO / ITC 

 

 

Souhrnná diskuse , závěr , ukončení konference

 

 

Organizační pokyny

 

Účastnický poplatek :   3.000,- Kč +  570,- Kč  DPH       externí účastník

                                        2.400,- Kč             +  456,- Kč  DPH       členové CAPL    ( 20 % sleva )

                                        2.700,- Kč +  513,- Kč  DPH       členové B.I.B.S.  ( 10 % sleva )

 

Zahrnuje : sborník přednášek ,  stravování a občerstvení během konference

 

 

Úhrada účastnického poplatku :    bankovním převodem na účet CAPL :

                                                           194 053 2319 / 0800 u Česká spořitelna Praha 1

                                                           DIČO CAPL : CZ  701 04 808

                                                           Variabilní symbol : IČO plátce

                                               V případě úhrady bankovním převodem předložte při

prezenci kopii bankovního příkazu               

nebo

hotovostně před zahájením konference

 

Potvrzení účasti – zasílání přihlášek:         mailem : asociace@capl.cz

           

           

Uzávěrka přihlášek :                       15.  května   2009     

 

Dotazy a informace :                       Ing. Jiří Hlavica , CSc., M.I.M.

                                                           e-mail : jhlavica@volny.cz

tel  :  606 625 007

 

 

Praktické  informace : 

 

toto  je  místo  konání :  Jankovcova 1569 / 2c , Praha 7 ,  objekt
                                                          
Lighthouse Vltava Waterfront Towers ,

 

Sídlo SP ČR

 

 

zasedací  sál  Svazu  průmyslu  a  dopravy  je  ve  14.  patře ,  vstup  hlavní  vrátnicí

parkování  je  na  pražské  poměry  velmi  dobré

spojení  MHD  rovněž  funkční ,  variantně  tramvají  od  metra  Vltavská  nebo  Palmovka