Česká  asociace  pracovníků  v  nákupu  a  logistice

 

člen  Svazu  průmyslu a dopravy ČR

člen  Mezinárodní  federace asociací  nákupu a logistiky  IFPMM


                                                                      
a

 

 

Svaz  průmyslu  a  dopravy  České  republiky

 

společně  pořádají

 

Odbornou  besedu -  kulatý  stůl  

 

Nákup a  logistika  v době  finanční  krize  

 

která  se  koná    dne   18.  června   2009  od  9. 00  hod.

 

v hotelu  Svratka  , 592 02  Svratka

Program :

 

 8.00 –  9.00    registrace a ranní občerstvení

 

 9.00 – 10.30

 

zahájení Ing. Jiří Hlavica, CSc., M.I.M. - předseda CAPL , odborný garant konference

 

Přednáška:   „  Nákup  a  logistika  v době  finanční  krize

                                  hrozba  nebo  příležitost  "

-        rámcová  charakteristika   současné  finanční  krize

-    všeobecné  a specifické  vlivy na  nákupní  procesy  „ dnes, zítra a pozítří  „

-    východiska   a   praktické  dopady   pro  nákup  a   logistiku

                               -     variantní  postupy , doporučení , pozitivní  poznatky  atp.

 

                       Přednášející:  Ing.  Jiří   Hlavica , CSc., M.I.M.   

       

10.30 – 12.30

 

Moderovaná  diskuse  :   Zkušenosti  a  praktická  řešení   ve  firmách

 

 

                                   -   vystoupení  účastníků    v časovém  limitu   cca  15  min.

 

 

                                               -   strukturalizace  priorit  a  hlavních  směrů  možných  řešení 

                                                            

Moderuje :  Ing. Jiří Hlavica, CSc., M.I.M. - předseda CAPL , odborný garant konference

12.30 – 13.30 oběd

 

13.30 – 16.00

 

Práce  ve  skupinách   :    CO , JAK  a  NEJLÉPE  dělat   dnes , zítra  a  pozítří

 

                                                     pro  podporu  procesů  nákupu  a  logistiky

 

 

Prezentace   předložených  návrhů  a  doporučení

 

 

Souhrnná diskuse , závěr , ukončení konference

 

 

 

 

 

Organizační pokyny

 

Účastnický poplatek :   1200,- Kč   +  228,- Kč  DPH       externí účastník

                                        1000,- Kč +  190,- Kč  DPH       členové CAPL                                       

 

Zahrnuje :  účast  na  semináři  včetně  stravování a občerstvení

 

Nezahrnuje  :  ubytování  a  doprovodné  služby   hotelu

 

Úhrada účastnického poplatku :    bankovním převodem na účet CAPL :

                                                           194 053 2319 / 0800 u Česká spořitelna Praha 1

                                                           DIČO CAPL : CZ  701 04 808

                                                           Variabilní symbol : IČO plátce

                                               V případě úhrady bankovním převodem předložte při

prezenci kopii bankovního příkazu               

nebo

hotovostně před zahájením konference

 

Potvrzení účasti – zasílání přihlášek:         mailem : asociace@capl.cz

           

           

Uzávěrka přihlášek :                       15.  června   2009     

 

Dotazy a informace :                       Ing. Jiří Hlavica , CSc., M.I.M.

                                                           e-mail : jhlavica@volny.cz

tel  :  606 625 007

 

Praktické  informace : 

 

-          toto  je  místo  konání :   Hotel  Svratka , Na  Vyhlídce  41 , 592 02  Svratka

                                www.hotel-svratka.cz

 

Ha Vyhlídce 41
592 02 Svratka
tel
Hotel  Svratka   dále  nabízí  doprovodné  aktivity  jak  rekondiční (  bazén , masáže , sauna …)  tak  i   sportovní (  golf , turistika  … ) 

.:hotel  566 662 611
fax: 566 662 418
info@hoteHl-svratka.cz

Upozornění :

 

Vzhledem  k časového  rozvrhu  (  zahájení  9 . 00  )  a existujícím  dopravním  podmínkách  na  silničních  tazích   doporučujeme  využít  vstřícnou  nabídku   vedení  hotelu  Svratka  na  ubytování  účastníků  již  před  zahájením  celodenního  programu   a  to  v ceně  500  Kč  za  nocleh  (  včetně  snídaně )

 

Hotel Svratka